Wyłudzając pieniądze mailem

Z urzędów skarbowych napływają sygnały od podatników, iż na ich adresy mailowe przychodzą wiadomości wyłudzające niewielkie kwoty wynikające niby z zaległości podatkowych. Oszust korzysta z tego iż kwoty są kilkuzłotowe, podaje specjalnie do tego wyłudzenia założone konto bankowe DanskeBank i straszy odbiorcę, że popełnia wykroczenie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (!?). Wygląda iż oszustwo to nawiązuje do wcześniejszej kampanii mailowej, w której informowano „o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”.Poniżej przykładowa treść maila (pisownia oryginalna):

Nadawca: Urząd Skarbowy – Departament finansów <noreply@powerseo.pl >

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 18.06.2019r.

Do dnia dzisiejszego nie zostala uiszczona brakujaca kwota po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r.

Zalegla kwote 10,63 zl. – slownie (dziesiec zlotych, 63 grosze) nalezy niezwlocznie przelac na konto urzedu:

46 2360 0018 0107 0000 0003 8360

W tytule wpisujac nazwe urzedu skarbowego, podanego w zeznaniu podatkowym.

Brak wplaty moze zostaz uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

To oczywiście próba wyłudzenia, oszustwa, a urzędy skarbowe nigdy nie żądają w taki sposób (mail) dopłaty podatków! Skarbówka prosi również o niezwłoczną informację na adres us.poznan-winogrady@mf.gov.pl o podobnych wiadomościach wyłudzających niby opłatę podatku.

***

Na skrzynki mailowe niektórych podatników trafiają także maile zawierające fałszywe informacje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowych przez urzędy skarbowe. Wiadomości te zawierają załączniki w formacie .rar, mogące stanowić zagrożenie dla stacji roboczych adresatów. Zaleca się ignorowanie tych wiadomości. Nie wolno rozpakowywać załącznika dokumenty.rar – zawiera on szkodliwy kod!

Poniżej zamieszczamy treść podejrzanych maili (pisownia oryginalna):

„Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie о zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje się w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecności.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow związanych z prowadzoną przez Pani/Pana Firmą wymienionych w załączniku.
(Załącznik do pobrania)
Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
imię i nazwisko”