Wybrano nową Radę Nadzorczą PSM

Zwieńczeniem Walnego Zgromadzenia, które w sześciu częściach odbywało się w czerwcu na piątkowskich osiedlach było podsumowanie przez Kolegium wszystkich głosowań i wyborów przeprowadzonych podczas poszczególnych zebrań. W wyborach do Rady Nadzorczej wystartowało 24 kandydatów.

W jej skład zostali wybrani: Paweł Adamów, Urszula Cicha, Jerzy Dyr, Aleksander Kozłowski, Adam Kubala, Dariusz Leszczyński, Mikołaj Małasiewicz, Tadeusz Młochowski, Paweł Perz, Ewa Porada, Mariusz Szymczak i Mariusz Andrzej Talaśka. Nowa 12-osobowa Rada Nadzorcza ukonstytuuje się podczas posiedzenia 4 lipca./20.06.2016/