Wielkie serca na osiedlu Bolesława Śmiałego

21 grudnia 2021 roku w Osiedlowym Klubie Korona odbyło się przekazanie świątecznych darów w ramach akcji Zostań Świętym Mikołajem dla dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Stemplewie i Mosinie.

Klubowicze pod kierunkiem Ludmiły Kłos przez cały rok zbierają i przekazują dary tym, można powiedzieć już zaprzyjaźnionym, potrzebującym ośrodkom. W zbiórkę świąteczną po raz kolejny włączyła się młodzież Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, zmobilizowana przez Urszulę Cichą, działającą jednocześnie w Radzie Osiedla Bolesława Śmiałego.

Jak widać pomaganie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i to jest budujące! Po odbiór darów przyjechali osobiście dyrektorzy obdarowanych ośrodków: Andrzej Zielonka ze Stemplewa i Renata Pawłowicz z kadrą towarzyszącą. Wyrazili ogromną wdzięczność i podziękowanie wszystkim darczyńcom, licząc na dalszą owocną współpracę.

– Innego scenariusza nie zakładamy – mówią w klubie na Śmiałego.