Nowi kierownicy administracji dwóch osiedli PSM

Bezpośrednią obsługą mieszkańców oraz utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury technicznej zajmują się administracje osiedli. Ich sprawne działanie ma więc zasadniczy wpływ na warunki życia mieszkańców. Decyzją Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 sierpnia 2017 r. administracje dwóch piątkowskich osiedli mają nowych kierowników. Administracją Os. Bolesława Śmiałego kieruje Przemysław Twardowski a Administracją Os. Jana III Sobieskiego – Maciej Delikta. Obaj są od lat związani z Piątkowem i PSM zapytaliśmy więc ich o doświadczenia  i zamierzenia.

P. Twardowski jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej i licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Był jednym z pierwszych mieszkańców Os. Bolesława Śmiałego a w PSM pracuje od 2005 r. na stanowisku inspektora ds. technicznych. Zapewnia, że będzie się starał optymalizować koszty bieżącej eksploatacji poprzez stosowanie materiałów o dłuższym okresie użytkowania i mniej zawodnych. Najważniejszym zadaniem jest termomodernizacja kolejnych budynków. Prace z tym związane powinny się na osiedlu zakończyć w latach 2021-2022.

M. Delikta mieszka na Os. Jana III Sobieskiego od ponad 20 lat, a w jego administracji pracuje od 1991 r., ostatnio jako zastępca kierownika ds. technicznych. Za bardzo ważną kwestię uznaje utrzymanie osiedla i Spółdzielni w całości bez podziału na dziesiątki małych enklaw wspólnotowych. Uważa, że duży może więcej i zapewnia, że administracja będzie realizować wypracowane z Radą Osiedla plany remontowe i inwestycyjne.(i)