Internetowe obrady, ulgi dla najemców i „Echo” w maju

Koronawirus nie ustępuje. Trudno przewidzieć, jak długo i jakie konkretnie ograniczenia będą obowiązywać w kolejnych tygodniach. Wpływają one na życie wszystkich mieszkańców a także działalność Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chociaż, zgodnie z komunikatem, jej działalność „w zakresie osobistej obsługi członków, posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji, Rad Osiedli, dyżurów członków RN, Zarządu oraz RO” jest zawieszona do odwołania, to jednak Spółdzielnia i poszczególne administracje osiedli działają, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo oraz właściwe warunki zamieszkania.

– W coraz szerszym zakresie staramy się wykorzystywać w naszej codziennej pracy łączność internetową. Z tych zdalnych form korzystają już pracownicy, którzy dla zmniejszenia liczby kontaktów mają obowiązek osobistego stawiania się w pracy co drugi dzień, a co drugi pracują zdalnie. Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się także w trybie zdalnej łączności internetowej. Wprowadzone ograniczenia sprawiły, że zawieszone zostały niektóre planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz przede wszystkim działalność kulturalna i sportowa, nie odbędą się między innymi tradycyjne Dni Piątkowa. Natomiast Walne Zgromadzenie PSM zgodnie z przepisami powinno się odbyć w terminie sześciu tygodni od zakończenia stanu epidemii. Spółdzielnia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wynajmujących lokale gospodarcze i w odpowiedzi na ich liczne wnioski na ogół obniżamy im czynsze, nierzadko do wysokości kosztów utrzymania lokali – mówi Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM.

Do nielicznych pozytywnych skutków koronawirusowych ograniczeń można zaliczyć szersze korzystanie z bankowości internetowej w płatnościach czynszowych. Dla Spółdzielni taka forma jest wygodniejsza i dobrze by lokatorzy, którzy z niej po raz pierwszy nieco z przymusu skorzystali, ją polubili.

W związku z ograniczeniami życia kulturalno-sportowego oraz funkcjonowania placówek handlowo-usługowych na osiedlach informujemy, że najbliższe wydanie „Echa Piątkowa” ukaże się pod koniec maja, natomiast komunikaty i sprawozdania z bieżących wydarzeń będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.echopiatkowa.pl