SETKA Baby na Jubileusz

– Mama rejestrowała nasze liczne wpadki z cotygodniową regularnością. Do dziś powstało ponad 1200 felietonów, z których wybrała sto. Mam nadzieję, że książka rozweseli czytelników i zachęci do spisywania własnych rodzinnych anegdot – mówi we wstępie Dziecko, czyli Ewa Wozińska.Więcej…

Prezesi PSM odwołani

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza PSM odwołała Pana Krzysztofa Winiarza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PSM i Pana Michała Tokłowicza z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa PSM.
Rada Nadzorcza PSM z dniem 27 maja 2021 r., zgodnie ze statutem PSM, wyznaczyła ze swojego grona do czasowego pełnienia funkcji Prezesa PSM Panią Mirosławę Musielińską – Klemka i Pana Piotra Kopera do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa PSM.
Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej PSM będzie przygotowanie i ogłoszenie konkursu na wybór członków Zarządu PSM.