Sprostowanie

W papierowym wydaniu Echa Piątkowa na stronie 2 w tekście „Rozwiązaniem – zablokowanie” wkradł się błąd. Chodzi oczywiście o osiedle Stefana Batorego, a nie – jak napisaliśmy – os. Bolesława Chrobrego. Wydanie elektroniczne jest poprawione. Redakcja przeprasza Czytelników.

Prezesi PSM odwołani

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza PSM odwołała Pana Krzysztofa Winiarza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PSM i Pana Michała Tokłowicza z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa PSM.
Rada Nadzorcza PSM z dniem 27 maja 2021 r., zgodnie ze statutem PSM, wyznaczyła ze swojego grona do czasowego pełnienia funkcji Prezesa PSM Panią Mirosławę Musielińską – Klemka i Pana Piotra Kopera do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa PSM.
Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej PSM będzie przygotowanie i ogłoszenie konkursu na wybór członków Zarządu PSM.