W 2019 roku odbywa się kolejna edycja konkursu „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”. Wyróżnia się w nim policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.