Stawki eksploatacyjne PSM w 2017 r. bez zmian

Po omówieniu tegorocznych wyników ekonomicznych Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za siedem miesięcy, które są dobre i gwarantują osiągnięcie założonych efektów, Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę zatwierdzającą plan eksploatacyjny na 2017 r. przewidujący utrzymanie stawek eksploatacyjnych takich jak w roku 2016.

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się jednak od rozpatrzenia wniosków o pozbawienie członkostwa osób zalegających z opłatami czynszowymi. Dłużników wciąż jest sporo. Komisja Członkowsko-Samorządowa rozpatrywała blisko sto takich spraw. W stosunku do 16 osób mających zaległości i nie przejawiających chęci ich spłaty zdecydowano wystąpić do Rady Nadzorczej o wykreślenie ich ze spółdzielni. Jej członkowie w kilku przypadkach podjęli taka decyzję ale w kilku odroczyli decyzje dając dłużnikom szansę na uregulowanie należności wobec spółdzielni.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad tegorocznymi wynikami ekonomicznymi oraz planami działania spółdzielni w roku przyszłym. Po zapoznaniu się z analizami przedstawionymi przez Michała Tokłowicza, wiceprezesa PSM, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie postanowili utrzymać przyszłoroczne stawki eksploatacyjne na tegorocznym poziomie. W trzech osiedlach Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Władysława Łokietka zostaną także utrzymane na obecnym poziomie odpisy remontowe. Natomiast na pozostałych osiedlach dokonano ich korekty ustalając je na nieco wyższym poziomie. Na osiedlu Jana III Sobieskiego stawka remontowa wyniesie 1,25 zł/m kw (dotychczas  1,15 zł/m kw), na osiedlu Stefana Batorego 1,50 zł/m kw (dotychczas 1,46 zl/m kw) i na os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego 1,88 zł/m kw (dotychczas 1,78/ m kw) z wyjątkiem budynku nr 29 na os. Władysława Jagiełły, w którym odpis remontowy wzrośnie z kwoty 1,06 zł/m kw do 1,30 zł/m kw.

Rada Nadzorcza przyjęła także uchwały o zatwierdzeniu planów remontowych osiedli na 2017 r. oraz planu finansowego Zarządu PSM na 2017 r.