Rowerowy Rajd Rodzinny zagrożony?

Rzecz dotyczy corocznego Rajdu Rodzinnego organizowanego przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową z okazji obchodzonych w czerwcu Dni Piątkowa.

Trasa tego rajdu wiodła zawsze z osiedla Jana III Sobieskiego do Biedruska przez teren poligonu wojskowego, na co organizator musiał uzyskiwać zgodę władz poligonu. Z początkiem bieżącego roku do Spółdzielni dotarł sygnał o zamknięciu przez wojsko terenu poligonu dla rowerzystów i innych użytkowników asfaltowej drogi przez ten teren. Spółdzielnia, nie godząc się z takim stanem rzeczy, w imieniu korzystających z tej drogi mieszkańców wystąpiła do wójta gminy Suchy Las, Grzegorza Wojtery, o wsparcie wszelkich działań, które zmieniłyby ten niekorzystny dla nas stan rzeczy. Z otrzymanej odpowiedzi (w załączeniu) wynika, iż korzystanie z przejazdu przez poligon w bieżącym roku jest niemożliwe, zaś w roku przyszłym może nastąpić istotne ograniczenie możliwości korzystania.

To zapewne przykra wiadomość dla wszystkich użytkowników tej drogi oraz dla PSM-u. Spółdzielnia tegoroczny Rajd Rodzinny będzie zmuszona przeprowadzić zmienioną trasą, ale czy uda się taką bezpieczną dla wielu uczestników z małymi dziećmi znaleźć? Czas pokaże. Oby tak się stało, w przeciwnym razie bowiem będziemy zmuszeni rajd odwołać.

M.T.

thumbnail of Scan0001