Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

e-maile:
info@psm.poznan.pl
k.winiarz@psm.poznan.pl
b.frajtak@psm.poznan.pl
gl.ksiegowy@psm.poznan.pl
dz.czynszow@psm.poznan.pl
dz.rachunkowy@psm.poznan.pl
dz.finansowy@psm.poznan.pl
dz.ekonomiczny@psm.poznan.pl
sport@psm.poznan.pl

godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i Administracjach Osiedli:
poniedziałek 12:00 – 17:00
wtorek, śœroda, czwartek, piątek 9:00 – 12:00

Dyżur członków Zarządu: poniedziałek 15:00 – 17:00

NIP 777-00-20-775
Regon 000488450

 

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego

os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl

Kierownik – Jerzy Czapczyk
Zastępca Kierownika ds. technicznych – Stanisław Guzikowski

Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642

 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki (tylko członkowie PSM)

os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301
tel.: 61-82-34-291 dz. techniczny
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl

Kierownik – Maciej Delikta
Zastępca Kierownika – Maciej Majchrzycki

Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598

 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego

os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań

Telefony:
61-82-36-021 – Sekretariat
61-6390703, 61-82-36-041 – Dział Techniczny (tel. bezp.)
61-6390280 – Dział Administracyjny
61-82-36-021 wew. 13 – fax
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

Kierownik – Przemysław Twardowski
Zastępca Kier. ds. techn. – Grzegorz Adamski

Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

 

Administracja Osiedla Stefana Batorego

os. Stefana Batorego paw. 38 A, wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl

Kierownik – Janusz Piskor
Zastępca Kier. ds. tech.- Leszek Flack

Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794

 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31
tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

Kierownik – Renata Michałowska
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 605 550 535, 501 431 394

Gospodarz osiedla OWJ 661 105 300
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491

 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka

os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl

Kierownik – Aleksander Meyza

Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

 

KOŚCIOŁY i PARAFIE

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
61-619 Poznań, ul. Naramowicka 156
www: www.mbcz.poznan.pl
e-mail: mbczestochowska@archpoznan.org.pl
Tel.: 61 820-45-04

Parafia pw. Matki Odkupiciela
60-681 Poznań, os. Wł. Jagiełły 105
www: www.mo.archpoznan.org.pl
Tel.: 61 822-56-22

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 116
www: www.milosierdzie.poznan.pl
e-mail: milboz@archpoznan.org.pl
Tel.: 61 823-52-21

Parafia pw. Narodzenia Pańskiego
60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 113
www: www.betlejem.archpoznan.org.pl
e-mail: betlejem@archpoznan.org.pl
Tel.: 61 821-72-31

Parafia pw. Opatrzności Bożej
60-681 Poznań, ul. Ks. Gieburowskiego 6
Telefon: Tel.: 61 822-38-47

Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 122
www: www.stanislawbpm.archpoznan.org.pl
e-mail: stanislawbpm@archpoznan.org.pl
Tel.: 61 823-72-42

DEKANAT PIĄTKOWO

Parafia pw. św. Joanny Beretty-Molla 62-002 Jelonek, Złotniki, ul. Złotnicka 4 61 677-13-46
Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (Chojnica-Morasko) 62-002 Suchy Las
ul. Bogusławskiego 3 61 812-52-91
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 61-619 Poznań, ul. Naramowicka 156 61 820-45-04
Parafia pw. Matki Odkupiciela 60-681 Poznań, os. Wł. Jagiełły 105 61 822-56-22
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 116 61 823-52-21
Parafia pw. Narodzenia Pańskiego 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 113 61 821-72-31
Parafia pw. Opatrzności Bożej 60-681 Poznań, ul. Ks. Gieburowskiego 6 61 822-38-47
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej 61-606 Poznań, ul. Paczoskiego 7 61 825-72-36
Parafia pw. św. Stanisława Bpa i M. 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 122 61 823-72-42

 

POMOCNE ADRESY I TELEFONY 

Rzecznik Praw Obywatelskich: ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, 800 676 676 – bezpłatna infolinia obywatelska, tel. 22 551 77 00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu: tel. 61 841 88 30. ul, Słowackiego 8. pok. 409, marek.radwanski@powiat.poznan.pl

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: ul. Zielona 8, 60-851 Poznań, tel. 61 852 15 17

Federacja Konsumentów, Klub Poznański: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, tel.61 851 61 32

Inspekcja Handlowa: Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, tel. 61 850 73 43, 61 850 73 39

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czynny 24 godz. – 61 814 17 17,

Zgłoszenia przemocy w rodzinie: niebieska.skrzynka@poznan.policja.gov.pl