Od 11 maja 2020 r. Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej częściowo znosi ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców.

thumbnail of Komunikat z 08.05.2020