Walne Zgromadzenie PSM

Sprawy najważniejsze dla mieszkańców osiedli

W sali klubu sportowego „Sobieski” odbyło się rozpoczynające serię corocznych osiedlowych zebrań posiedzenie części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na Osiedlu Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa.  Zgodnie z porządkiem obrad zaczęło się od  wyborów delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Jedynym kandydatem był Rafał Kupś, znany społecznik i przewodniczący Rady Nadzorczej w poprzednich kadencjach, który zapewnił, że chce dobrze reprezentować wszystkich spółdzielców.Więcej…

Kulisy zawieszenia zarządu PSM

Sąd obala prokuratorskie zarzuty

Postanowienie prokuratora o zawieszeniu członków Zarządu PSM zostało uchylone przez sąd. Prezes Krzysztof Winiarz i  jego zastępca Michał Tokłowicz wrócili do pełnienia obowiązków. Kulisy całej sprawy przedstawimy w najbliższym świątecznym wydaniu „Echa Piątkowa”, natomiast już teraz prezentujemy fragmenty wypowiedzi K. Winiarza, prezesa PSM i Jacka Cenkiela, prezesa UWI na temat realizowanej w sąsiedztwie osiedla Śmiałego inwestycji.Więcej…