Nowe rady osiedli i plany inwestycyjne

Podczas odbywających się na poszczególnych osiedlach częściach Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiane są sprawozdania z jej działalności w minionym roku oraz dokonywane wybory spółdzielczych rad osiedli. Zasoby mieszkaniowe PSM wynoszą ponad milion metrów kwadratowych i zamieszkuje w nich ponad 37 tys. osób. Ubiegły rok spółdzielnia zamknęła zyskiem ponad 4,2 mln zł. Więcej o przebiegu obrad, sprawach poruszanych przez mieszkańców i planach zagospodarowania terenu tzw. bazy Boranta w najnowszym wydaniu „Echu Piątkowa”. Przedstawiamy składy wybranych rad. Niektóre rady wybrały swoich przewodniczących, co zaznaczamy w nawiasach.

Rada Os. Władysława Łokietka: Eugeniusz Bayer, Rafał Kupś (przewodniczący), Barbara Odroń (zastępca przewodniczącego), Paweł Perz i Ewa Porada (sekretarz).

Rada Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego: Janusz Gorczyca, Zbigniew Gruszka, Krystyna Kaczmarek (sekretarz), Marek Kluj, Aleksander Kozłowski (zastępca przewodniczącego), Juliusz Kubel (przewodniczący) i Tadeusz Młochowski.

Rada Os. Stefana Batorego: Małgorzata Chełkowska-Dorna (zastępca przewodniczącego), Ryszard Frąckowiak, Grażyna Grzeszkowiak, Maciej Kula, Mariusz Szymczak, Jacek Walczak (przewodniczący) i Karolina Wójcicka (sekretarz).

Rada Os. Bolesława Chrobrego: Aurelia Hałasik, Krystian Haraburda, Zenon Kolicki, Małgorzata Kurasiak (sekretarz), Danuta Lulewicz (zastępca przewodniczącej), Andrzej Matuszak, Mirosława Musielińska-Klemka (przewodnicząca) i Iwona Wieland.

Rada Os. Bolesława Śmiałego: Urszula Cicha (przewodnicząca), Piotr Derbis, Lucyna Jaworska-Wojtas (sekretarz), Elżbieta Mamet, Ryszard Mleczak, Krzysztof Sałata, Mariusz Talaśka (zastępca przewodniczącej), Barbara Wiśniewska i Piotr Zagawa.