Komunikat Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w najbliższych dwóch tygodniach ograniczy swoje funkcjonowanie. W związku z tym wydał komunikat, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, w gablotach administracji oraz na klatkach schodowych w budynkach
mieszkalnych  osiedli.

 

thumbnail of Komunikat PSM