Z M. Rezlerem o Piątkowie znanym i nieznanym

Pierwsze spółdzielcze budynki na Piątkowie mają już 40 lat. Ten okres, a także blisko dziesięć wieków Piątkowa przybliży poznański historyk Marek Rezler podczas spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów w czwartek, 19 października o godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego 107.  Zapraszamy na to spotkanie a także do wsparcia inicjatywy gromadzenia zdjęć i dokumentów z tamtych pionierskich czasów spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.Więcej…

Nowi kierownicy administracji dwóch osiedli PSM

Bezpośrednią obsługą mieszkańców oraz utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury technicznej zajmują się administracje osiedli. Ich sprawne działanie ma więc zasadniczy wpływ na warunki życia mieszkańców. Decyzją Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 sierpnia 2017 r. administracje dwóch piątkowskich osiedli mają nowych kierowników. Administracją Os. Bolesława Śmiałego kieruje Przemysław Twardowski a Administracją Os. Jana III Sobieskiego – Maciej Delikta. Obaj są od lat związani z Piątkowem i PSM zapytaliśmy więc ich o doświadczenia  i zamierzenia.

Więcej…

Maluchem po Czarnym Lądzie

13 czerwca z A.P. Fiedlerem przez Azję 

Przez ponad trzy miesiące „maluch” pokonał 16 194 km przejeżdżając przez 11 afrykańskich krajów, od Egiptu po Przylądek Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki – podsumował opowieść o swej niezwykłej wyprawie Arkady Paweł Fiedler podczas majowego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów. Jej pokłosiem były także książka i film, które wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. Dopytywali oni o problemy związane z przygotowaniem ekspedycji a także rodzinne powiązania A. P. Fiedlera, który jest potomkiem słynnego podróżnika i pisarza.Więcej…

Walne Zgromadzenie PSM

Sprawy najważniejsze dla mieszkańców osiedli

W sali klubu sportowego „Sobieski” odbyło się rozpoczynające serię corocznych osiedlowych zebrań posiedzenie części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do lokalu na Osiedlu Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa.  Zgodnie z porządkiem obrad zaczęło się od  wyborów delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Jedynym kandydatem był Rafał Kupś, znany społecznik i przewodniczący Rady Nadzorczej w poprzednich kadencjach, który zapewnił, że chce dobrze reprezentować wszystkich spółdzielców.Więcej…

Kulisy zawieszenia zarządu PSM

Sąd obala prokuratorskie zarzuty

Postanowienie prokuratora o zawieszeniu członków Zarządu PSM zostało uchylone przez sąd. Prezes Krzysztof Winiarz i  jego zastępca Michał Tokłowicz wrócili do pełnienia obowiązków. Kulisy całej sprawy przedstawimy w najbliższym świątecznym wydaniu „Echa Piątkowa”, natomiast już teraz prezentujemy fragmenty wypowiedzi K. Winiarza, prezesa PSM i Jacka Cenkiela, prezesa UWI na temat realizowanej w sąsiedztwie osiedla Śmiałego inwestycji.Więcej…