Wybrano Radę Nadzorczą PSM i przyjęto uchwały

Walne Zgromadzenie  Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obradujące w 6 częściach w kwietniu 2019 roku wybrało Radę Nadzorczą na kadencję maj 2019 –2022 w składzie:

 1. Urszula Cicha
 2. Ryszard Frąckowiak
 3. Krystyna Kaczmarek
 4. Piotr Koper
 5. Aleksander Kozłowski
 6. Rafał Kupś
 7. Andrzej Matuszak
 8. Mirosława Musielińska -Klemka
 9. Leszek Partyński
 10. Ewa Porada
 11. Piotr Szczepanowski
 12. Mariusz Szymczak.

Walne Zgromadzenie podjęło dziewięć uchwał, w tym m. in. o przyjęciu sprawozdania finansowego, udzieleniu absolutorium prezesowi Krzysztofowi Winiarzowi i jego zastępcy Michałowi Tokłowiczowi, podziale zysku oraz najwyższej sumy zobowiązań na cele termomodernizacji. Szczegółowe informacje na stronie www.psm.poznan.pl